Videomapping

El vídeo mapping, també conegut com a projecció mapping, és una tècnica audiovisual que crea il·lusions òptiques en projectar imatges o vídeos pregravats sobre superfícies tridimensionals. A través d’aquesta tècnica, s’aconsegueixen efectes artístics sorprenents en donar moviment i vida a estructures reals com edificis, escultures o qualsevol objecte amb volum.

 

Aquí tens una descripció detallada i estructurada sobre el vídeo mapping:

 • 1. Què és el vídeo mapping?
  • El vídeo mapping és l’ús de projectors de vídeo per a desplegar imatges estàtiques o animades en format de vídeo sobre superfícies reals.
  • Aquestes superfícies poden ser edificis, parets, escultures, vehicles o qualsevol objecte tridimensional.
  • L’objectiu és transformar la superfície en una pantalla dinàmica i visualment impactant.
2. Aspectes principals a considerar en vídeo mapping:
  • Llum: La llum és fonamental. Defineix l’espai, les textures i els colors de les projeccions. També crea profunditat i una il·lusió tridimensional.
  • Perspectiva: La projecció ha d’adaptar-se a la forma i angle de la superfície per a evitar distorsions.
  • So: Encara que no és visual, el so pot complementar l’experiència i afegir emocions a l’espectacle.
3. Elements (hardware) necessaris per al vídeo mapping
  • Projector d’alta resolució: El cor del videomapping. Ha de ser capaç de projectar imatges nítides i brillants sobre la superfície triada. L’alta resolució i l’alta lluentor són crucials per a aconseguir efectes visuals impactants. imaginArt distribueix projectors d’alta gamma de les marques Panasonic i Epson adequats per a aquesta mena de projectes.
  • Dispositius amb programari d’edició de vídeo per a crear i editar contingut visual. Un servidor de continguts (media server) com el model Proxima 4040 o 4020 de l’empresa Waves System comercialitzat per imaginArt a Espanya que permet realitzar el mapping i ajustar les imatges projectades en temps real. També és possible des de dispositius del tipus VNS Geobox sense necessitat de software específic addicional; conjuntament amb reproductors multimèdia Brightsign.
  • Superfície en 3D: El lloc on projectessin les imatges. Pot ser la façana d’un edifici, una escultura o qualsevol objecte amb textures interessants. La superfície ha de tenir relleus o irregularitats perquè les projeccions s’adaptin de manera realista.
  • Il·luminació adequada: Els colors i la llum són fonamentals en el videomapping. Si és a l’aire lliure, la foscor de la nit proporciona millors contrastos. És important considerar la ubicació i l’hora del dia.

També és important considerar la distància entre el projector i la superfície: Els projectors actuals dissenyats per a videomapping permeten distàncies de projecció que van des dels 10 fins als 200 metres. Per a això es requereixen lents especials com les utilitzades per canó de projeccions d’alta gamma com els de marca Epson o Panasonic.

4. Vuit passos per a crear un vídeo mapping:
  1. Preparació i Anàlisi:

   • Identifica l’estructura de l’objecte i crea un model 3D.
   • Dissenya o tria imatges i considera la interacció amb elements presents.
  2. Conceptualització i Disseny:

   • Defineix el missatge i crea esbossos per a planificar la seqüència.
   • Analitza l’arquitectura o la forma de la superfície.
  3. Captura i Creació de Contingut:

   • Utilitza diverses fonts com a fotografies, gràfics, animacions o vídeos.
   • Edita o crea contingut específic per al vídeo mapping.
  4. Calibratge i Mapatge:

   • Utilitza programari especialitzat per a ajustar posició, escala i rotació.
   • Defineix punts de calibratge per a alinear la projecció amb precisió.
  5. Projecció i Ajustos:

   • Utilitza projectors de vídeo i ajusta posició, enfocament i alineació.
  6. Efectes i Transicions:

   • Experimenta amb efectes visuals com a distorsions, esvaïments i superposicions.
   • Crea transicions suaus entre imatges per a una experiència fluida.
  7. Prova i Ajustos Finals:

   • Projecta el contingut i ajusta paràmetres com a brillantor, contrast i color segons necessitis.
  8. Interacció i Sincronització:

   • Integra sensors o controladors per a efectes interactius.
   • Sincronitza la projecció amb música o esdeveniments específics si és necessari.
5. Exemples de vídeo mapping:
  • Projecció en Edificis: Espectacles visuals en els quals es projecten imatges sobre façanes d’edificis històrics o monuments.
  • Escultures i Objectes: Transformar escultures o estructures tridimensionals en llenços animats.
  • Esdeveniments i Espectacles: Concerts, festivals, inauguracions, etc.

En resum, el vídeo mapping és una fusió d’art, tecnologia i disseny que permet crear experiències visuals úniques i captivadores. Explora aquest emocionant món de projeccions creatives.

En imaginArt disposem de solucions per a crear videomappings amb facilitat. Entre ells els dispositius VNS Geobox o els servidors de contingut Proxima de l’empresa Waves System. Comptem amb molts anys d’experiència i un equip de ingenieria per a l’assessorament a través de la nostra xarxa de distribuïdors i integradors audiovisuals associats.