Política de privacitat

Aquesta és la política de privacitat de BCN MITJA FORUM, SL (Imaginart), Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​tom 21.186, foli 112, full B-113.309, inscripció 1ª i CIF B-60.594.546, d’ara endavant Imaginart.

Política de privacitat

Aquestes normes expliquen qui som; per què tractem dades personals i com ho fem; i si vostè és l’interessat en relació a les dades personals en qüestió, quins drets té i com pot contactar amb nosaltres si ho necessita.

Imaginart pren la seva privacitat seriosament i adopta totes les precaucions raonables per salvaguardar la informació que ens proporciona. Aquesta política de privacitat està orientada a informar sobre com recopilarem i utilitzarem la seva informació personal.

1.Base legal
Aquest document de Política de privacitat es basa en les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

2 Titularitat de les dades recollides
Les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de: BCN MITJA FORUM, SL amb CIF B-60594546 i domicili social situat en c / Pujades, 273-275, local. 08005, Barcelona.

3 Protegim les seves dades Fem servir les mesures organitzatives, tècniques i administratives necessàries per protegir les dades personals seus que tenim sota el nostre control com, control d’accessos, transmissió, entrada i disponibilitat, i separació de dades. Lamentablement, no és possible garantir al 100% la seguretat de la transmissió de dades per Internet o els sistemes d’emmagatzematge de dades. Si considera que la seva interacció amb nosaltres ha deixat de ser segura (per exemple, si sospita que algun compte que té amb nosaltres ha pogut deixar de ser segura), us preguem que immediatament posant-se en contacte amb nosaltres (rgpd@imaginart.es).

4. Conservació de les dades recopilades Conservarem les seves dades personals només durant el període de temps necessari per satisfer les finalitats establertes en aquest avís o en altres comunicacions amb vostè, llevat que la llei exigeixi un període de conservació més llarg que, en qualsevol cas, no excedirà el termini de temps que permet la llei. Transcorregut aquest termini, les seves dades personals s’eliminaran i / o tornaran de conformitat amb els requisits de la legislació aplicable

5. Recopilació de dades personals a més de la recopilació automatitzada de dades personals segons la nostra Política de galetes , recopilem altres dades personals:

 • Per tal de processar les seves sol·licituds i satisfer-les, Imaginart recopila dades personals que l’usuari facilita mitjançant formularis de contacte en el nostre lloc web o directament per email com, nom, adreça i altres dades personals que puguin sol·licitar-se en els mateixos formularis. Els usuaris podran sol·licitar en qualsevol moment que s’eliminin les seves dades personals.
 • Imaginart també recull adreces de correu electrònic i codis postals si l’usuari es subscriu de forma expressa a les nostres comunicacions promocionals i els nostres butlletins i només després d’haver rebut confirmació expressa de l’usuari que Imaginart pot enviar-li comunicacions promocionals i butlletins . Els usuaris podran decidir deixar de rebre les nostres comunicacions promocionals i els nostres butlletins en qualsevol moment. Imaginart ofereix diferents oportunitats per a donar-se de baixa com, per exemple, seguint les instruccions per donar-se de baixa que s’inclouen a les nostres comunicacions promocionals i els nostres butlletins.
 • Imaginart recopila les dades personals que facilita l’usuari en participar en esdeveniments o altres activitats promocionades. (Per a algunes activitats de tractament de dades s’obtindran altres consentiments).
 • En aquests casos es recopilen les dades personals:
  • Informació de registre per permetre que l’usuari participi en aquests esdeveniments i altres promocions similars i que inclou nom, adreça de correu electrònic, data de naixement i informació de contacte. Les dades personals que faciliti per participar en aquests esdeveniments i altres promocions similars podran revelar-se als següents destinataris: Patrocinadors externs dels sortejos, concursos, esdeveniments i promocions similars, que podran identificar-se durant el desenvolupament d’aquestes activitats.
  • Si adquireix productes de Imaginart a la nostra botiga electrònica, emmagatzemarem les seves dades financeres de forma segura. La informació de la targeta de crèdit s’emmagatzema xifrada als nostres servidors web segurs. L’accés al nostre servidor web segur es controla de forma molt estricta.
  • En contactar amb Imaginart o interactuar amb els nostres operadors del centre de suport i atenció al client per mitjà de correu electrònic, telèfon, xat en línia o en persona, Imaginart pot demanar dades de caràcter personal com ara el seu nom, adreça de correu electrònic , adreça postal, número de telèfon, preferències de contacte i dades sobre els productes Imaginart que vostè té, com ara el seu número de sèrie i la seva data d’adquisició.

6. De qui són les dades personals.
Podem tractar dades personals sobre vostè en els casos següents:

 • Vostè és el nostre client o proveïdor.
 • Vostè fa servir els nostres productes o serveis.
 • Vostè treballa per un dels nostres clients o proveïdors o per a algú que fa servir els nostres productes o serveis.
 • Vostè és algú (o treballa per a algú) a qui volem vendre o donar a conèixer els nostres béns o serveis. En aquest cas, és possible que hàgim obtingut la seva informació directament de vostè (per exemple, a través del nostre lloc web o en una fira o mostra) o d’una altra font.

7. Ús per part de nens.
L’activitat empresarial de Imaginart va dirigida a empreses i professionals i per tant no haurien d’accedir a nosaltres menors de divuit (18) anys. A més, demanem que aquests menors no facilitin dades personals ni en el lloc web ni en qualsevol altre mitjà de comunicació amb l’empresa.

8. Fins i base jurídica amb què es recopilen dades personals
Subjecte al consentiment exprés de l’usuari, les seves dades personals s’utilitzen per a les finalitats següents:

 • Per enviar-li informació important sobre el lloc web, canvis de condicions i polítiques, i una altra informació administrativa
 • Per administrar les activitats, les normes poden contenir informació addicional sobre la manera en que fem servir i revelem les seves dades personals, de manera que li suggerim que llegeixi les normes atentament;
 • Per als nostres finalitats empresarials com anàlisi de dades, auditories, desenvolupament de nous productes i serveis, millora del nostre lloc web, millora dels nostres serveis, identificació de tendències d’ús i determinació de l’eficàcia de les nostres campanyes promocionals

En qualsevol altre cas:

 • Per a l’execució d’un contracte del que vostè sigui part o per prendre mesures a sol·licitud seva abans de formalitzar el contracte.
 • Per als fins següents:
  • segons la legislació aplicable;
  • per complir amb processos judicials;
  • per respondre a les sol·licituds de les autoritats públiques i governamentals;
  • per fer complir els nostres Termes i Condicions;
  • per protegir les nostres operacions;
  • per protegir els nostres drets, privacitat, seguretat o propietat, i/o els dels nostres afiliats, vostè o altres persones; i
  • per permetre’ns satisfer els remeis disponibles o limitar els danys que poguéssim ocasionar.

Si la finalitat per al qual ha ofert el consentiment per al tractament de les seves dades s’hagués satisfet o hagués deixat de ser pertinent, les seves dades personals s’eliminaran.

9. Dades personals sensibles
Li preguem que no ens faciliti dades personals sensibles (per ex., Números de la Seguretat Social o prestacions socials, informació relacionada amb els seus orígens ètnics o racials, orientació sexual, opinions polítiques, creences religioses i altres creences, salut, antecedents penals o pertinença a sindicats) al lloc web o ni de qualsevol altra via. Imaginart només recopila i tracta dades personals sensibles en relació amb les seves dades bancàries, en la mesura que aquestes siguin necessàries a efectes de facturació i només si l’usuari els ha facilitat voluntàriament.

10. Tipus de destinataris
Determinada informació pot ser tractada per determinats proveïdors de serveis que hem seleccionat amb especial cura i els que únicament utilitzen els mateixos seguint les nostres instruccions i indicacions (entre d’altres, cal incloure serveis d’atenció al client i suport). En aquest sentit, nosaltres només enviarem informació a entitats que subjectes a les normes de la Unió Europea sobre protecció de dades, o que es comprometen a complir amb els corresponents estàndards de protecció de dades.

11. Drets de l’usuari Quins són els seus drets?
Vostè té els següents drets en relació amb les dades personals que tractem sobre vostè:

 • Pot sol·licitar accés a les dades personals en qüestió (vegeu l’apartat sobre com exercir el seu dret d’accés a les seves dades personals, més avall).
 • Pot sol·licitar que les dades personals incorrectes que tractem es rectifiquin.
 • En determinades circumstàncies (normalment quan vostè ha proporcionat les dades personals i ja no necessitem seguir tractant-los), pot demanar que suprimim les dades personals en qüestió.
 • Si tractem dades personals relatives a vostè en funció del consentiment previ que ha donat per aquest tractament, vostè pot retirar el consentiment en qualsevol moment, i a partir d’aquest moment finalitzarà el tractament en qüestió.
 • Si té una queixa sobre el tractament de les seves dades personals que hàgim fet, pot contactar amb nosaltres o presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

12. Com retirar el seu consentiment al tractament
Pot retirar el seu consentiment al corresponent tractament de dades personals:

 1. Enviant-nos un correu electrònic a rgpd@imaginart.es
 2. Escrivint-nos a l’adreça següent: BCN MITJA FORUM, SL, carrer Pujades, 273-275, local, amb codi postal 08005 de Barcelona província de Barcelona (ESPANYA), identificant-se degudament i indicant de forma expressa el concret dret que vol exercir.

13. Com exercir el seu dret d’accés a les seves dades personals
Pot exercir el seu dret d’accés a les seves dades personals

 1. Enviant-nos un correu electrònic a rgpd@imaginart.es
 2. Escrivint-nos a l’adreça següent: BCN MITJA FORUM, SL, carrer Pujades, 273-275, local, amb codi postal 08005 de Barcelona província de Barcelona (ESPANYA), identificant-se degudament i indicant de forma expressa el concret dret que vol exercir.

14. Canvis en la present política
Podrem canviar la present política quan ho estimem oportú. Per tant, li aconsellem que revisi periòdicament el present document per estar al corrent dels canvis. Abans d’alterar materialment la política de privacitat, l’informarem i, en cas que fos necessari, li demanarem el seu consentiment exprés per seguir tractant les seves dades personals. L’última actualització d’aquest avís es va realitzar al maig de 2018.

15. L’Agència Espanyola de Protecció de Dades
L’Agència Espanyola de Protecció de Dades és l’autoritat supervisora a Espanya i pot donar-li més informació sobre els seus drets i obligacions en relació amb les seves dades personals, així com gestionar qualsevol queixa que tingui sobre el tractament que fem de les seves dades personals.

16. Contacti’ns
Si té dubtes o preguntes en relació amb la recopilació, el tractament o l’ús de les seves dades personals o si voleu corregir, bloquejar, rectificar, presentar objeccions, accedir ao revocar el seu consentiment a aquest avís o eliminar qualsevol de les seves dades personals, poseu-vos en contacte amb nosaltres a rgpd@imaginart.es