ABTUS: nou Sensor Tèrmic TS-01F

La situació de pandèmia a nivell mundial que estem sofrint en aquests moments, està obligant a empreses i particulars a prendre mesures de seguretat extraordinàries que mai abans s’havien pres.

ImaginArt anuncia la disponibilitat del sensor tèrmic sense contacte Abtus TS-01F.

El sensor tèrmic sense contacte Abtus TS-01F està dissenyat específicament per la detecció tèrmica ràpida en persones. La seva principal funció es ajudar a detectar persones amb febre en públic i la seva fiabilitat és equivalent a la d’un termòmetre de mà, amb l’avantatge de no necessitar una persona dedicada a prendre temperatures.

Si la temperatura detectada en la persona és superior als 37.3ºC, la pantalla connectada es mostrarà en vermell i enviarà immediatament un avís. Aquesta alarma és totalment configurable per obtenir l’avís amb la temperatura que l’usuari determini.

Tots els paràmetres de temperatura estan dissenyats per un escaneig ràpid de la temperatura humana, per tant, no es poden fer servir per altres fins. L’aparell realitza fins a 4 lectures per segon, pel que és capaç de detectar persones en moviment sense necessitat de que s’aturin davant del sensor.

La seva instal·lació i posada en marxa és molt senzilla i només es requereix connectar-lo a la wifi local més pròxima per a que pugui mostrar un html amb les dades de temperatura detectada, en qualsevol navegador web, introduint la seva IP.

CARACTERÍSTIQUES

  • Sensor tèrmic sense contacte.
  • No requereix personal per al seu funcionament ni software. Fàcilment instal·lable.
  • Rang de detecció: 10-80cm.
  • Funcionament ideal en temperatures ambient <30ºC.
  • Pren 4 lectures de temperatura per segon. No és necessari parar-se davant el sensor per captar la temperatura.
  • Control i integració amb altres dispositius a través de comandes UDP.
  • Rang d’avés d’alarma configurable per l’usuari.
  • Connexió wifi.

Especialment recomanat per escoles, institucions governamentals, oficines, comerços, museus o en qualsevol lloc amb grans multituds amb interaccions humanes constants, ajudant així al control d’accessos públics per detectar les persones amb febre.