Preguntes freqüents sobre projectors instal·lació

Abans de comprar un projector, és important saber quina mida de pantalla es vol aconseguir, quines son les dimensions de la sala on s’ha d’instal·lar i quina es la distància a la que es vol (o es pot) instal·lar el projector respecte a la pantalla on es projectaran les imatges. Hi ha projectors de lents fixes però que amb zoom òptic disposen de certa flexibilitat, altres també disposen d’eines com shiftlens (orientació de la lent ajustable) que encara els aporten més flexibilitat i finalment, projectors amb òptiques intercanviables que s’adapten encara amb més flexibilitat.

La potència lumínica es mesura en lúmens ANSI i suposa la quantitat de llum que és capaç de projectar l’aparell per fer que la imatge sigui visible. Actualment els projectors d’instal·lació operen en una gamma d’entre uns 3.000 a 20.000 lúmens.

El contrast indica la diferència màxima entre la lluminositat entre el punt més clar (blanc) i el punt més fosc (negre). Quan més gran sigui aquesta diferència més qualitat en la imatge projectada. Abans aquest era un dels avantatges dels projectors DLP respecte als de 3LCD, però en l’actualitat aquests darrers aconsegueixen valors similars o superiors als DLP  en lluminositats similars. Aquest és un valor a tenir en compte si el projector està pensat per a visualitzar vídeo o cinema i per ser usat en ambients de foscor o poc il·luminats i és menys important en la visualització de presentacions i en projectar en ambients il·luminats o amb llum diürna

Tecnologia DLP

La tecnologia DLP es basa fer passar la llum blanca per una roda de color que separa els colors vermell verd i blau. Aquest flux seqüencial de llum es reflecteix sobre el xip DLP format per petits miralls basculants (un per cada píxel) que és el que genera el color de cada píxel per a cada un dels tres colors bàsics i així formant el color definitiu de cada pixel en la projecció. Els projectors DLP generen imatges ben definides amb bon contrast i la mida dels seus component és petita, de forma que permet fabricar projectors de mida inferior a d’altres tecnologies per a un equivalent en lluminositat. Els seus inconvenients son efecte arc iris en els límits de les formes, soroll de la roda de separació de colors i mala qualitat en la  colorimetria, ja que la roda de color fa que la lluminositat dels píxels de colors baixi en relació als píxels de color blanc i el sistema de miralls no reprodueix de forma acurada el nivell de cada component de color.

Tecnologia 3LCD

La tecnologia 3LCD divideix primer la llum blanca en els seus tres colors primaris: vermell, verd i blau fent passar el feix de llum a través d’uns conjunts “filtre dicroic/reflector” anomenats “miralls dicroics”. Cada mirall dicroic només permet passin a través seu unes longituds d’ona determinades mentre reflecteix la resta. D’aquesta manera, la llum blanca es divideix en els tres feixos dels colors primaris i a continuació cada un passa a través del seu panell LCD corresponent com si fos una diapositiva. Els tres panells LCD del projector són els elements que reben els senyals electrònics per crear la imatge que s’ha de projectar. Cada píxel en un panell LCD està cobert per cristalls líquids. En canviar la càrrega elèctrica aplicada als cristalls líquids, cada píxel d’un panell LCD pot ser enfosquit fins quedar totalment opac (negre absolut), decolorat fins a ser totalment transparent (permetent passar la totalitat de la llum per generar un blanc total) o bé ombrejat en diferents graus de translucidesa (pels diferents tons de gris). D’aquesta manera, el nivell de brillantor de cada píxel per a cada color primari es pot controlar de manera molt més precisa fins donar-li el color i nivell de brillantor específics que són necessaris per poder formar la imatge. Finalment, els feixos de llum de cada color es filtra a través del seu panell LCD individual (que la modularà), i llavors els feixos es recombinen en un prisma dicroic que forma la imatge final, que es reflecteix cap a fora, a través de l’objectiu del projector.
Els projectors que fan servir la tecnologia 3LCD permeten una reproducció dels colors molt més acurada amb menys soroll. Els colors de la projecció 3LCD sempre son més brillants i ajustats a la realitat que els dels projectors basats en DLP.

La resolució d’un projector indica el número de píxels que es capaç de produir per genera la imatge projectada. Quanta més densitat de píxels la imatge es veurà amb major nitidesa. La resolució necessària per a un projector depèn de la funció principal per a la que es farà servir el projector.
En la actualitat, en la mesura que estem acostumats a les altes resolucions que ens ofereixen televisions i pantalles d’ordinador, els projectors per sota de HD Ready o Full HD s’han de reservar per a escenaris on no es vagin a fer servir imatges de vídeo de forma habitual o a pantalla completa.En la actualitat comencen a comercialitzar-se projectors amb resolucions 4K.

Les possibilitats de connexió del projector és una qüestió important en funció del tipus d’instal·lació a fer. Existeixen ports analògics i digitals. És bàsic saber quins dispositius emissors es connectaran al projector i de quins ports disposen per a assegurar-nos que seran compatibles i proporcionaran la millor qualitat d’imatge. Progressivament estem evolucionant des de les connexions analògiques com VGA o S-Video cap a estàndars digitals DVI (només imatge) o HDMI (imatge i àudio). Cal tenir en compte també aspectes com la gestió i el control del projector mitjançant altres sistemes de connexió cada vegada més habituals: USB, Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) HD-BaseT, RS-232…